Divan.hr

Kontakt

DiVan_210x125_+3mm

 

HotSpot za pretraživanje i pregled društvenih događanja u gradu Zagrebu. Pronađi svoje mjesto!

Divan.hr
Ilica 1a, 10 000 Zagreb
Tel : +385 1 559 5056
Fax: +385 1 555 2598
Mail: info@divan.hr

ISSN 1849-7918
Izdavač: KunaPak d.o.o.
Direktor: Maroje Sabljić, MB: 01733362, OIB: 74145480771
Poslovni ured: Ilica 1a, 10 000 Zagreb
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, 10 000 Zagreb
IBAN: HR9523600001101667624, SWIFT: ZABAHR2X
Trgovački sud u Zagrebu, član Uprave: Maroje Sabljić, Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti