Divan.hr

Glazbena igraonica

Ako je dijete aktivno uključeno u glazbene aktivnosti, ono će unaprijediti funkcije komunikacijske vještine (verbalne i neverbalne), vizualnu i auditivnu percepciju, kognitivne procese (pamćenje, mišljenje, opažanje i djelovanje), motoričke vještine, kreativnost i apstraktno mišljenje. Dijete može samostalno ili u pratnji roditelja sudjelovati u programu.

13.09.2017. – 27.06.2018.

Radno vrijeme:

pon-pet 8,00 – 20,00
sub 8:00-14:00

Oznake: