Divan.hr

Poslijeratna hrvatska kinematografija

19:00 Jasenovac
Jugoslavija, 1945
R: Gustav Gavrin, Kosta Hlavaty

Na izbore
Jugoslavija, 1946
R: Milan Katić

Vriština i klasje
Jugoslavija, 1949
R: Branko Belan

Događaj u Raši
Jugoslavija, 1950
R: Rudolf Sremec

Tunolovci
Jugoslavija, 1948
R: Branko Belan

Radi onog jutros
Jugoslavija, 1951
R: Radenko Ostojić

21:00
Plavi 9
Jugoslavija, 1950
R: Krešo Golik