Divan.hr

Poslijeratna hrvatska kinematografija

19:00 Živjeće ovaj narod

Jugoslavija, 1947
R: Nikola Popović

21:00 Bakonja fra Brne

Jugoslavija, 1951
R: Fedor Hanžeković