Divan.hr

Šest likova traži autora

Najpoznatiji Pirandellov komad i jedan od najpoznatijih dramskih komada uopće – Šest likova traži autora – stiže na daske Satiričkog kazališta Kerempuh. Još 1921. Pirandellovi su likovi krenuli u potragu za autorom koja neprekinuto traje do današnjeg dana.

U toj potrazi se, osim autora, našlo još štošta, a što će se naći u Kerempuhovoj predstavi koju postavlja Oliver Frljić, možete pogledati od 19. siječnja 2018. nadalje. U društvu koje zadnjih dvadeset i šest godina opsesivno traži svoj identitet i autora, ova Pirandellova drama o kazalištu dobiva i neka nova značenja. Kao potpisnik Manifesta fašističkih intelektualaca, autor Pirandello svakako nalazi ideološke rezonancije i u današnjoj Hrvatskoj – barem po broju likova koji ga, i ne znajući, traže.

Oznake: ,